terug naar de bedoeling

Terug naar de bedoeling

visie

Minder top down

Meer regie op de werkvloer

Veel organisaties zoeken naar een manier om van overbodige regelgeving en procedures af te komen. Zij willen terug naar de professional op de werkvloer, maar ook grip houden en kwaliteit veilig stellen. Wouter Hart schreef het boek De verdraaide organisatie, waarin hij inzicht geeft hoe een organisatie 'de pijl kan omdraaien'. Communicatie ondersteunt zo'n verandering. Ik kan je vertellen hoe dat werkt..

veranderen

Niemand uitgezonderd

Als je de regie echt lager in de organisatie legt, dan is dat voor veel mensen even wennen. Wie heeft zeggenschap over wat? Kan de expert iets bieden wat makkelijk en praktisch toepasbaar is? Het is als een onbekend pad, dat je samen betreedt.

Communiceren over grote en kleine successen maakt inzichtelijk hoe stappen kunnen worden gezet. Maar ook op communicatiegebied ontkom je niet aan loslaten. In een interview voor Logeions rubriek Kruisbestuiving vertel ik er meer over.

Lees verder
joke_bart

Klaar voor de start?

Hoe start je een organisatieverandering, die bottom up werken promoot, maar toch van bovenaf wordt opgestart? Door vanaf het begin gezamenlijk de koers te bepalen en te peilen waar medewerkers de grootste knelpunten ervaren.

Dit vraagt om andere overlegvormen, de standaard powerpoint mag de deur uit. Als facilitator begeleid ik dit soort processen. Hoe doe je dat?

Woorden maken het verschil