interne communicatie

Van strategie tot uitvoering

interne communicatie

'Mensen willen graag weten waar ze aan toe zijn'

Veranderingen ondersteunen met communicatie

Of het nu gaat om beter samenwerken, een werkwijze die verandert of de implementatie van een nieuwe tool… Je vraagt iets nieuws van medewerkers en je wilt ze betrekken bij de ontwikkelingen. In mijn aanpak maak ik een analyse van de situatie en bekijk ik de impact van de verandering. Ga ik in gesprek of organiseer ik het gesprek.

lees verder

Een blauwe aanpak

Ervaring met projecten heb ik bijvoorbeeld opgedaan bij de politie Noord-Holland Noord, toen de interne ICT-afdeling werd geoutsourced. Wat was de achterliggende reden? Wat veranderde er voor gebruikers? Een volledige communicatieaanpak ondersteunde dit project, waardoor de nieuwe werkwijze tijdig bekend was en de gevolgen voor gebruikers helder waren. Ik heb gekozen voor een ‘blauwe’ aanpak: top down vanuit het project, oplossingsgericht en informerend. 

Een nieuwe gedragscode, hoe doe je dat?

Elkaar aanspreken op gedrag, hoe doe je dat? Bij zorgorganisatie Amsta is het gehele traject van de ontwikkeling van een gedragscode een proces van co-creatie geweest. Via een bijeenkomst met medewerkers uit alle geledingen werd de gedragscode opgesteld, als afgeleide van de kernwaarden. Met deze aanpak voelde iedere locatie zich vertegenwoordigd. Tijdens de uitrol traden deze medewerkers op als ambassadeur. Organisatiebrede communicatie liep uiteen van een artikel in het personeelsblad tot posters en deurhangers.

Het belangrijkste resultaat dat ik behaald heb was dat het zo openlijk tonen van de afspraken het voor iedereen makkelijker maakte om een ander aan te spreken. Want het gold voor iedereen: van 80-jarige bewoner tot piepjonge stagiair.

veranderen
Het zal mijn tijd wel duren